Bảo hiểm nhà cho những người vừa bị hư hại nhà vì cuồng phong.

Ottawa: Như chúng ta đã biết ba trận cuồng phong diễn ra trong ngày thứ năm 20 tháng 9 tại khu vực hai thành phố Ottawa và Gatineau đã gây nhiều tổn hại cho cư dân: trên 60 căn nhà bị hư hại nặng và hàng trăm căn nhà khác bị trốc nóc, cửa kính bị bể…
Theo cơ quan bảo hiểm Canada (IBC) thì phần lớn những bảo hiểm nhà ở Canada đều có bảo hiểm về cuồng phong cũng như trả tiền phí tổn cho việc tạm thời phải cư ngụ ở khách sạn, khi có lệnh bắt buộc phải di tản.
Theo sự khuyến cáo của cơ quan IBC thì những nạn nhân sau khi đã yên ổn, nên chụp hình và liệt kê danh sách những thiệt hại của nhà họ, và gửi đến công ty bảo hiểm mà họ đã mua.
Cơ quan IBC cũng khuyến cáo những nạn nhân nên giữ lại tất cả những hóa đơn, biên nhận cho việc dộn dẹp cũng như khi phải tạm thời ở khách sạn.

Tin tức khác...