Bảo hiểm dược phẩm ở tỉnh bang Ontario

Toronto: Theo bản ngân sách 2017 vừa được chính quyền tỉnh bang Ontario công bố, thì bắt đầu từ ngày 1 tháng giêng năm tới 2018, những  người dưới 25 tuổi,  sẽ được mua thuốc có toa bác sĩ miễn phí.

Chương trình này sẽ bao gồm 4,400 loại thuốc  khác nhau, và tất cả những người dưới 25 tuổi sẽ được bảo hiểm, không kể đến tiền lương kiếm được hàng năm.

Theo những dự trù thì chi phí bảo hiểm dược phẩm cho những người trẻ sẽ tốn phí cho công quỹ tỉnh bang Ontario, một năm khoảng  465 triệu dollars một năm.

Hiện nay với chương trình bảo hiểm  The Ontario Drug Plan (ODP), có khoảng 900 ngàn gia đình đang nghèo đang lãnh tiền trợ cấp xã hội và 3 triệu người trên 65 tuổi ở tỉnh banbg Ontario, được mua thuốc  men có toa bác sĩ miễn phí.

Trong khi đó đảng NDP cũng công bố một chương trình bảo hiểm dược phẩm cho cư dân tỉnh bang Ontario, nếu đảng này thắng trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang sắp diễn ra.

Chương trình bảo hiểm dược phẩm của đảng NDP cũng tốn phí tương tự, nhưng  bảo hiểm cho mọi cư dân và chỉ bảo hiểm cho 125 thứ thuốc thông dụng mà thôi.

Tin tức khác...