Bão Gordon trên đường đến tiểu bang Florida

Florida Keys, Florida: Theo những tin tức vừa loan báo sáng hôm thứ hai ngày 3 tháng 9, trận bão nhiệt đới Gordon thành hình ở vùng Florida Keys đang trên đà tiến đến vùng vịnh Mễ Tây Cơ, với sức gió khoảng 72 cây số một giờ.
Người ta lo ngại là trận bão này khi vào đất liền có thể gia tăng cường độ trở thành một trận bão gió mùa loại 5 như trận bão Katrina trước đây.
Các khu vực sẽ bị ảnh hưởng bởi trận bão Gordon là các tiểu bang Florida, Louisiana và Texas.
Các cơ quan cứu cấp Hoa Kỳ cũng lên tiếng báo động cho các cư dân trong khu vực bị ảnh hưởng của trận bão, có những biện pháp phòng ngừa: tích trữ lương thực và nước uống và đến các trung tâm tránh bão khi có lệnh.

Tin tức khác...