Báo cáo minh bạch tài chính của Mỹ: Việt Nam chưa minh bạch về tài chính

Báo cáo minh bạch về tài chính hàng năm mới công bố hôm 15/6 vừa qua của Mỹ kết luận chính phủ Việt Nam vẫn chưa đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về minh bạch tài chính và cũng không có cải thiện đáng kể nào trong năm 2019.

Theo báo cáo này, trong số 141 quốc gia được xem xét, có 76 chính phủ đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về minh bạch tài chính nhưng không có Việt Nam. Trong số 65 quốc gia không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu, 14 quốc gia có cải thiện đáng kể trong năm 2019 nhưng Việt Nam cũng không nằm trong danh sách này.

Báo cáo chỉ ra rằng mặc dù chính phủ Việt Nam công khai các dự trù về ngân sách trên mạng để người dân có thể tiếp cận, nhưng lại không công bố báo cáo cuối năm trong khoảng thời gian hợp lý. Bên cạnh đó chính phủ Việt Nam vẫn duy trì những tài khoản ngoài ngân sách và không minh bạch.

Báo cáo nhìn nhận Việt Nam đang trên con đường áp dụng các các tiêu chuẩn kế toán được quốc tế công nhận và thông tin chung về ngân sách là đáng tin cậy.

Tuy nhiên các thông tin về các khoản nợ phải trả của các công ty nhà nước hiện vẫn không được công khai.

Bộ Ngoại giao Mỹ hàng năm đều đưa ra báo cáo minh bạch về tài chính đối với các quốc gia đang nhận sự trợ giúp về tài chính của Mỹ. Mục đích nhằm đảm bảo tiền thuế của người dân Mỹ đóng được sử dụng hợp lý.

Tin tức khác...