Băng đảng lấy trộm 22 chiếc xe Toyota cùng một lúc

New York: Chỉ có 4 tên trộm mà đã cả gan ăn cắp một lúc 22 chiếc xe hơi hiệu Toyota gồm cả những chiếc SUV tại một nhà kho chứa xe hơi ở thành phố New York.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 5 tháng 6, qua những máy hình an ninh, người ta thấy có 4 tên trộm lẻn vào kho hàng chứa những chiếc xe hơi mới trên đường Jerome Avenue, gần đường Van Cortland Avenue ở khu vực Bronx trong thành phố New York.
Bốn tên trộm này mặc quần áo đen và đeo khẩu trang nên người ta không nhận diện được chúng.
Chúng đã từ từ lái những chiếc xe Toyota đủ loại ra ngoài trong sáng sớm hôm thứ tư ngày 3 tháng 6.

Người ta nghĩ là chúng phải có ít nhất ba xe vận tải chuyên chở xe hơi, mới có đủ chỗ đển khuân đi 22 chiếc xe hơi ăn cắp này.

Tin tức khác...