Bắn pháo bông trên sông Detroit

Windsor, Ontario: Vào ngày thứ hai 25 thán 6 sắp đến, công ty làm xe hơi Ford sẽ tổ chức một cuộc bắn pháo bông vĩ đại trên sông Detroit mà cư dân sống trong thành phố Windsor, Canada ở bên này bờ sông cũng có thể chiêm ngưỡng.
Đây là vụ bắn pháo bông hàng năm và lần thứ 60 của công ty Ford. Chủ đề của cuộc bắn pháo bông kỳ này có tên là “Come Alive in the D!” (sống lại trong thành phố Detroit).
Cuộc bắn pháo bông của công ty Ford rất lớn, kéo dài 24 phút, với trên 10 ngàn hiệu ứng pháo bông (pyrotechnic effects) trên sông Detroit mà người ta có thể nhìn thấy cách xa nơi bắn cả dặm đường.
Theo đài CBC thì trong những năm trước, có nhiều người đã lái xe liên tục 800 cây số, để đến chiêm ngưỡng trận pháo bông dữ dội này.

Tin tức khác...