Bắn gẫy sừng hươu để cứu một trong hai con hươu đang đánh nhau.

Whitecourt, Alberta: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ tư ngày 7 tháng 11, một nhân viên kiểm lâm với tài bắn súng thiện xạ, đã cứu được một con hươu khỏi chết.
Các nhân viên kiểm lâm, đặc trách về đời sống hoang dã ở tỉnh bang Alberta được thông báo là có hai con hươu mà sừng của chúng bị gắn chặt lấy nhau, tại một khu rừng gần thị trấn Whitecourt, trong tỉnh bang Alberta.
Hiển nhiên là hai con huơu đực đã đánh nhau đến khi chúng bị thương tích và hai cái sừng của chúng bị quấn lấy nhau, không tách ra được.
Chỉ còn cách cứu chúng là bắn gẫy sừng cho chúng tách ra.
Một trong những nhân viên kiểm lâm đã trổ tài thiện xạ, bắn gẫy sừng của hai con hươu này.
Tuy hai con hươu tách ra được, nhưng một con đã chết sau đó, vì những vết thương trong trận chiến , và một con hươu được cứu sống trở lại rừng.
Theo các chuyên viên về cuộc sống hoang dã, thì nếu không tách sừng của hai con hươu này, thì cả hai từ từ sẽ chết.

Tin tức khác...