Bác sĩ tỉnh bang Alberta không có quyền cho toa cho bệnh nhân tỉnh bang bên cạnh Saskatchewan.

Saskatoon, Saskatchewan: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bày ngày 4 tháng 8, thì có nhiều bệnh nhân phải dùng cần sa chữa bệnh ở tỉnh bang Saskatchewan mà các bác sĩ của họ là bác sĩ hành nghề ở tỉnh bang Alberta, đã không được phép mua cần sa ở chỗ họ đang cư ngụ.
Các bác sĩ ở tỉnh bang Alberta, qua chương trình cung cấp dịch vụ y tế qua điện thoại, telemedicine của công ty cung cấp cần sa y khoa, the National Access Cannabis (NAC).
Công ty NAC có 9 văn phòng trên toàn Canada, giúp liên lạc bệnh nhân với các bác sĩ bằng lòng cho toa mua cần sa.
Hiệp hội các bác sĩ tỉnh bang Saskatchewan đã buộc những bác sĩ muốn cho toa mua cần sa cho bệnh nhân, phải có những cuộc thử nghiệm thể chất, tức là các bác sĩ này phải trực tiếp gặp bệnh nhân, chứ không có quyền cho toa qua điện thoại.
Chính vì thế, một số bệnh nhân sử dụng các dịch vụ của công ty NAC, đã có những toa mua cần sa từ văn phòng bác sĩ ở tỉnh bang Alberta, và như thế theo hiệp hội các bác sĩ tỉnh bang Saskatchewan là một chuyện bất hợp lệ.
Tưởng cũng nên nói thêm là cần sa sẽ được hợp thức hóa ở Canada vào ngày 17 tháng 10 sắp đến.

Tin tức khác...