Bà vợ của một người Việt đang bị cộng sản cầm tù, được mời tham dự buổi đọc diễn văn the state of Union

Hoa Thịnh Đốn: Bà Helene Nguyễn, vợ của ông Michael Phương Minh Nguyễn, đã được mời tham dự buổi đọc diễn văn “the State of Union” của tổng thống Donald Trump.
Ông Minh Nguyễn là một cư dân quận Cam, đã bị cộng sản Việt Nam cầm tù từ tháng 7 năm ngoái, khi ông về Việt Nam chơi , với lý do là ông này “tìm cách lật đổ chính quyền cộng sản”
Theo bà Helene Nguyễn thì chồng của bà là một người đàn ông bình thường, lo chăm sóc gia đình cho 4 đứa con gái.
Bà Helene Nguyễn năm nay 47 tuổi đang vận động tìm những trợ giúp để cộng sản trả tự do cho chồng.
Mới đây bà Katie Porter, dân biểu tiểu bang California đã mời bà Nguyễn tham dự buổi đọc diễn văn công bố đường hướng ( the State of Union) của tổng thống Trump.

Tin tức khác...