Bà thủ hiến Kathleen Wynne nhận thua

Toronto: Tuyên bố với các phóng viên báo chí trong ngày thứ bảy 2 tháng 6, bà thủ hiến Kathleen Wynne của tỉnh bang Ontario đã nhận là bà sẽ không còn là thủ hiến của tỉnh bang sau cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang diễn ra trong ngày 7 tháng 6.
Tuy nhiên để cứu vãn cho đảng Tự Do cũng như các ứng củ viên của đảng, bà thủ hiến Wynne đã nói là cử tri nên bầu cho các ứng cử viên của đảng Tự Do, để tránh cho hoặc đảng Bảo Thủ Cấp Tiến hoặc đảng Tân Dân Chủ chiếm đa số ghế.
Trong cuộc nói chuyện, bà thủ hiến Wynne đã khóc và giọng run run nói là bà biết cử tri không ưa bà, nhưng hãy để hình ảnh của bà ra ngoài, và dồn phiếu cho các ứng cử viên của đảng Tự Do.
Theo nhận định của những nhà bình luận thời cuộc thì đảng cầm quyền Tự Do có nguy cơ không chếm nổi 12 ghế trong nghị viện, và sẽ mất đi tình trạng là một đảng hiện hữu ( official party status).
Các nhà nhận định thời cuộc cũng cho là đảng lên nắm quyền sẽ là một trong hai đảng hoặc Bảo Thủ Cấp Tiến hoặc đảng Tân Dân Chủ, và câu hỏi duy nhất là đảng nắm quyền sẽ chiếm đa số ghế hay sẽ thành lập một chính quyền thiểu số.

Tin tức khác...