Bà thị trưởng thành phố Mississauga ăn Tết với cộng đồng người Việt

(Hình ảnh: nhiếp ảnh gia Phó Đức Lâm)

Mississauga: Một bữa tiệc mừng Xuân Kỷ Hợi đã được tổ chức tại phòng tiếp tân của tòa thị chính thành phố Mississauga trong ngày thứ tư 6 tháng 2 ( ngày mồng hai Tết).
Cùng chung vui bữa tiệc tân niên với cộng đồng người Việt, chúng tôi nhận thấy có bà thị trưởng thành phố Bonnie Crombie, thượng tọa Tâm Hòa và nhiều nhân vật lãnh đạo cộng đồng.

Tin tức khác...