Bà cựu thị trưởng 97 tuổi, nhận việc với lương 150 ngàn dollars một năm.

Mississauga, Ontario: Trong hôm thứ sáu ngày 18 tháng giêng, thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario, đã bổ nhiệm bà Hazel McCallion, cựu thị trưởng thành phố Mississauga vào chức vụ cố vấn đặc biệt cho thủ hiến trong lãnh vực thị chính, với số lương 150 ngàn dollars một năm.
Bà McCallion năm nay 97 tuổi, là thị trưởng thành phố Mississauga trong khoảng 36 năm từ năm 1978 cho đến năm 2014.
Trong thời gian bà làm thị trưởng và khi hết hạn phải tái ứng cử, bà McCallion còn có biệt danh là Bão Tố, chẳng thèm chi ra một xu cho việc tái tranh cử, mà không ứng cử viên nào có thể hạ được bà cho đến khi bà về hưu năm 2014 thì bà Bonnie Crombie mới ra ứng cử và trở thành thị trưởng.

Tin tức khác...