Thời Báo Radio Official Application

Thời Báo Online:

Hãy cùng theo dõi các tin tức được cập nhật 24/7 tại Thời Báo qua ứng dụng đọc báo dành cho các thiết bị di động tại đây:

Ứng Dụng Thời Báo Online (Andriod)

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem hướng dẫn cài đặt apk trên android tại đây:

https://www.wikihow.vn/C%C3%A0i-%C4%91%E1%BA%B7t-file-APK-tr%C3%AAn-Android

 Thời Báo Radio:

Nếu bạn đang dùng phone với hệ điều hành Android, hãy tải ngay ứng dụng Thời Báo Radio hoàn toàn miễn phí trên Google Play để nghe Thời Báo Radio. Hoặc bấm vào link sau:

Ứng dụng Nghe Thời Báo Radio

Nếu bạn đang dùng phone với hệ điều hành iOS, hãy tải ngay ứng dụng Thời Báo Radio hoàn toàn miễn phí trên App Store để nghe Thời Báo Radio. Hoặc bấm vào link sau:

https://itunes.apple.com/ca/app/thoi-bao-app/id837352195?mt=8