Ăn xin thời Đại Dịch

Raymond Martin uses a self-made contraption to properly physical distance while panhandling for money during the COVID-19 pandemic in Toronto on Tuesday, June 16, 2020. THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

Hình một người ăn xin ở thành phố Toronto do phóng viên hãng thông tấn CP chụp hôm 16 tháng 6 năm 2020
Có thể với cái cần câu xin tiền, người ta sẽ cho ông ta nhiều tiền hơn vì họ cảm thấy”an toàn”?

Tin tức khác...