Ăn một quả táo một ngày.. bệnh tật lánh xa!

Thunder Bay, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 11 tháng hai, một chương trình cung cấp rau trái tươi cho 15 ngàn học sinh tiểu học ở khu vực tây bắc tỉnh bang Ontario có tên là the Northern Fruit and Vegetables Program đã được tiến hành.
Theo chương trình này, một tuần hai lần những em học sinh tiểu học sẽ được cung cấp những loại rau trái như dưa leo, sweetppers, melons và squash.
Chương trình cung cấp rau trái do sự phối hợp với hiệp hội những nhà trồng tỉa tỉnh bang Ontaroio cũng như cơ quan y tế tỉnh bang, sẽ cung cấp rau trái tươi cho 87 trường tiểu học trong vùng, mà học sinh đa số là con cái của những thổ dân.
Chương trình này cũng sẽ giúp trẻ em làm quen với những thức ăn lành mạnh, thay vì ăn những loại thức ăn chế biến và độc hại.

Tin tức khác...