700 nhân viên của một trung tâm tiếp nhận điện thoại bị cho nghỉ việc.

Sydney, Nova Scotia: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 7 tháng 12 thì công ty ServiCom, một công ty cung cấp dịch vụ thương mại ở Hoa Kỳ, cho biết là họ sẽ cho đóng cửa chi nhánh trung tâm tiếp nhận điện thoại ( call center) ở vùng cao nguyên Cape Breton trong tỉnh bang Nova Scotia.
Gần 700 nhân viên làm việc trong call center SerciCom ở thành phố Sydney đã bị mất việc trong hôm thứ năm, trong khi họ vẫn chưa được phát tiền lương cho hai tuần vừa qua.
Vùng Cape Breton là một nơi có nạn thất nghiệp cao, và phần lớn người ta có việc làm với số lương hàng tuần ít ỏi.
Việc 700 người bị mất việc chỉ vài tuần trước ngày Noel, đã là một biến cố khủng khiếp cho gia đình những người này, những người đi làm và chờ vào paycheque hàng tuần, và cũng là biến cố khủng khiếp cho thành phố Sydney.

Tin tức khác...