25 phần trăm những người Mỹ được hỏi ý kiến, muốn di dân qua Canada

Theo tin của Global News thì trong mọt cuộc thăm dò dân ý mới đây của Vox.com, cứ 1 trong 4 người Mỹ được hỏi ý kiến đã cho biết, họ muốn di dân qua Canada, nếu trường hợp ông Donald Trump đoạt chức tổng thống Hoa Kỳ.

Cuộc thăm dò ý kiến trong khoảng 2 ngàn cư dân Mỹ với câu hỏi là “nếu ông Donald Trump đắc cử tổng thống vào tháng 11, bạn có muốn di dân qua một quốc gia khác như Canada?”

15 phần trăm những người được hỏi ý kiến cho biết là họ “rất muốn”, và 12 phần trăm những người khác cho biết họ “muốn”.

Trên 50 phần trăm những cư dân Mỹ gốc Hispanic được hỏi ý kiến, cho biết họ muốn di dân một khi ông Donald Trump trở thành tổng thống.

Kể từ khi tổng thống George W. Bush đắc cử vào năm 2008, số người Mỹ di dân qua Canada đã gia tăng gấp đôi.

Trong vòng 10 năm, kể từ năm 2004, có 34 ngàn người Mỹ di dân qua Canada.

Tin tức khác...