2 du khách người Anh đến Tân Tây Lan thăm viếng bố mẹ, đã mang theo luôn COVID-19

Wellington, Tân Tây Lan: Sau 24 ngày không có một người nào nhiễm COVID-19, thì mới đây có hai phụ nữ người nước Anh xin và được chính quyền Tân Tây Lan cho phép đến xứ này, thăm viếng bố mẹ sắp qua đời, và lại có người bị nhiễm vi rút.
Hai phụ nữ Anh từ thành phố London, bay đến Tân Tây Lan vào ngày 7 tháng 6.
Hai người này đang bị cách ly 14 ngày thì bố mẹ của họ qua đời. Chính quyền Tân Tây Lan cho phép gặp một thân nhân, sau mới có 6 ngày sống cách ly.
Hai người phụ nữ này được thử nghiệm và họ có dương tính với COVID-19.
Trong thời gian có đại dịch, tại xứ Tân Tây Lan chỉ có 1,504 người nhiễm vi rút và chỉ có 22 người chết.

Tin tức khác...