Tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại Ngũ Giác Đài

Ký ức chiến tranh là điều không thể phải mờ với bất cứ người chiến sĩ nào và những biểu tượng sẽ giúp họ trong việc nhắc nhở các thế hệ sau ghi nhớ việc này. Chính vì thế việc Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ được trưng bày tại Ngũ Giác Đài là điều vô cùng quan trọng và ý nghĩa.
image
Dưới đây là cả chặng đường hành trình của công việc hết sức cần thiết này. Phiên bản của Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ tại Westminster, California, cao 24 inch, do điêu khắc gia Nguyễn Tuấn sáng tác, vừa được đưa đến Ngũ Giác Đài và trưng bày vĩnh viễn tại đây.
(theo báo Mai)
Tin tức khác...