Bé Vi

An Nguyễn

Mẹ than với anh Bì, sao em đi khuya quá chưa thấy về, phone kiếm em cho mẹ.
Bì không phone được em khiến mẹ mất ngủ 1 đêm phờ phạc cả người.
Trước khi đi làm, mẹ dặn Bì ”khi em về phaỉ la nó, lần sau không được đi như vậy vì mẹ phải lo, Ba biết cũng la mẹ nữa”.
Trong khi đi làm mẹ nó cứ suy đi nghĩ lại “thôi kệ cho con Bé chưa nhập học được thoái maí 1chút chơi với bạn.
Nghĩ như vậy mẹ nó cảm thấy nhẹ người, vui trở lại.
Anh Bì đã dặn em nên khi mẹ về, con Bé lật đật kêu “mẹ có mệt không?”
Rồi nói kể qua nhà bạn chơi, hai đưá tập viết chuyện, mệt rồi ngủ quên ở bên đó, con nhỏ vô tâm như vậy đó, mẹ nó đành dặn lại rằng “lần sau không được đi qua đêm, có gì phải phone về.
Nó cũng đã 19 tuôỉ rôì chứ nhỏ cở 5 hay 10 tuôỉ thì mẹ nói phải lo lắng hết hồn chứ chẳng chơi, thiệt mệt…
Nêú mẹ nó khôn ngoan giống như mẹ của bác sĩ Glenn”trong chuyện của Phan” chắc phải biết dạy con từ lúc lên 3? Tới nay thì Bé Vi đã học được nhiều bài học…

An Nguyễn

Tin tức khác...