10 phần trăm những cư dân ở tỉnh bang Ontario không có bác sĩ gia đình.

Toronto: Cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Ontario vào ngày 7 tháng 6, đã cận kề và ba đảng chính trị chính ở tỉnh bang đang ráo riết tìm sự ủng hộ của cử tri.
Theo kết quả của những cuộc thăm dò dân ý mới đây, thì hai đảng dẫn đầu là đảng Bảo Thủ Cấp Tiến với 37.9 phần trăm số người ủng hộ, đảng Tân Dân Chủ với 33.8 phần trăm và đảng cầm quyền Tự Do đứng hàng thứ ba với 23 phần trăm.
Một trong những chuyện quan trọng hàng đầu của cư dân trong tỉnh bang là chuyện bảo hiểm y tế: hiện nay có khoảng 10 phần trăm cư dân trong tỉnh bang không có bác sĩ gia đình.
Với dân số của tỉnh bang là 14 triệu người, thì có khoảng 1.3 triệu người ở tỉnh bang đã không có bác sĩ gia đình.
Những khu vực thôn quê và các thị trấn nhỏ là những nơi hiện thiếu trầm trọng số bác sĩ gia đình.
Một trong những thị trấn đang thiếu bác sĩ gia đình là thị trấn Cornwall nằm cách biên giới tỉnh bang Quebec khoảng 30 phút lái xe. Để thu hút thêm bác sĩ gia đình, chính quyền thị trấn Cornwall đã loan báo là sẽ trả thêm 25 ngàn dollars chi phí cho những bác sĩ nào muốn đến hành nghề trong thị trấn.

Tin tức khác...