1.7 triệu con gà chết vì trận lụt Florence

Raleigh, North Carolina: Trận bão Florence tuy đã tan nhưng ảnh hưởng của mực mước dâng vẫn gây những ngập lụt ở hai tiểu bang North và South Carolina.
Tính đến ngày thứ ba 18 tháng 9, đã có 34 người chết vì trận lụt này và có khoảng 1.7 triệu con gà cũng bị chết vì lụt bao phủ 60 trại chăn nuôi ở hai tiểu bang North và South Carolina.
Nhiều trại chăn nuôi ở những khu hẻo lánh mà đường xá vẫn còn ngập nước, đã gặp khó khăn cho việc chuyên chở thực phẩm đến nuôi những đàn gia súc.
Cũng theo hội đồng những nhà nuôi heo tiểu bang North Carolina cũng cho biết là có nhiều heo bị chết vì lụt trong nhiều trại chăn nuôi.
Nước lụt cũng mang theo những phân súc vật, phân người theo dòng nước và sẽ gây ô nhiễm cho những nhà máy lọc nước cũng như gây bệnh tật cho nhiều vùng đang bị lụt, trong những ngày sắp tới.

Tin tức khác...