Vương cung thánh đường Bùi Chu sẽ được phá bỏ và xây lại một nhà thờ khác tương tự

Nam Định: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 24 tháng 7, ngôi thánh đường Bùi Chu, được xây cất 135 năm qua và cũng được xem là một trong những tài hoa của nền kiến trúc, sẽ được đập bỏ và được thay thế bằng một ngôi thánh đường có kiến trúc tương tự.
Trong những ngày qua, các nhân công đã phá nền nhà cũng như rỡ mái ngôi nhà thờ.
Một hàng rào được thiết lập bao xung quanh vương cung thánh đường và theo dự trù thì vương cung thánh đường này sẽ bị phá hủy vào tháng tám sắp đến.
Nhiều nỗ lực tìm cách giữ lại ngôi thánh đường này nhưng đã không thành công.
Một trong những người tìm cách giữ lại ngôi thánh đường này là ông Martin Rama, kinh tế gia hàng đầu của ngân hàng thế giới, the World Bank.
Theo kinh tế gia Rama thì việc phá hủy ngôi thánh đường Bùi Chu là một sự mất mát lớn lao cho di sản của Việt Nam, cho thế giới và cho giáo hội Công giáo.
Cũng theo kinh tế gia Rama thì ngôi vương cung thánh đường cũ là một sự giao kết tuyệt vời giữa văn hóa, lịch sử và kiến trúc.
Trong năm ngoái, cộng sản Hà Nội đã từ chối không chịu liệt kê vương cung thánh đường Bùi Chu vào danh sách những di sản, và như thế có quyền phá bỏ.

More Stories...