Vùng Greater Victoria chấp thuận tăng chi tiêu, dọn đường để tăng thuế

Ban giám đốc đô thành Victoria (Capital Regional District – CRD) vừa chấp thuận kế hoạch tài chính tạm thời cho vùng này cho năm 2020, kêu gọi tăng 6.2% cho ngân sách dành cho chi tiêu, mở đường cho việc gia tăng thuế thổ trạch.
Chủ tịch CRD, ông Colin Plant – cũng là một nghị viên đại diện cho Saanich, B.C., nói việc gia tăng chi tiêu là cần thiết để đáp ứng những đòi hỏi mà các ban giám đốc CRD trước đây đã đưa ra. Điều này có nghĩa là các thuế thổ trạch sẽ thay đổi khác nhau tùy mỗi thành phố, thị trấn. Riêng vùng CRD dự kiến sẽ thu vào $72.9 triệu tiền thuế, tăng 8% so với trong năm ngoái. Ông Plant giải thích việc tăng ngân sách chi tiêu như vậy là để chi trả những khoản tăng lương cho các công nhân viên trong CRD, và để hoàn thành nhà máy xử lý nước thải để nó đi vào hoạt động trong năm tới, thuê mướn thêm nhân công,… Theo ông, tính ra một cư dân trung bình sẽ đóng thêm chỉ có $1/tuần.
Mặc dù vậy, quyết định chấp thuận ngân sách tạm thời nói trên không phải là một quyết định đã được tất cả mọi người đồng thuận. Ông Geoff Young, một giám đốc trong CRD và cũng là một nghị viên của thành phố Victoria đã bỏ phiếu chống. Ông Young này cho rằng mặc dù ông đồng ý là một số thứ cần phải được chuẩn chi ngân sách sao cho phù hợp, thí dụ nhà máy xử lý nước thải, nhưng vẫn còn những chương trình khác được CRD tài trợ cần phải được xem xét kỹ hơn.
Cần biết, phần ngân sách hoạt động trong CRD được dùng để chi trả cho lao động, cung ứng, các chương trình, các dịch vụ, và để trả nợ nần tổng cộng sẽ là $278 triệu cho năm 2020.

More Stories...