Home ›› Featured ›› Vancouver là nơi có giá nhà cao, cư dân không có khả năng mua nhà, đứng hàng thứ nhì thế giới

Vancouver là nơi có giá nhà cao, cư dân không có khả năng mua nhà, đứng hàng thứ nhì thế giới

Downtown-Vancouver-by-JamesZ-Flickr
New York: Theo bản nghiên cứu thường niên của tổ chức Demographia vừa công bố, dựa trên các dữ kiện của 360 thị trường địa ốc trên thế giới, thì nơi mà cư dân có ít cơ hội mua được nhà, vì giá nhà quá cao, so với lợi tức thu vào, là Hồng Kông.

Đứng hàng thứ nhì là thành phố Vancouver của Canada.

Tổ chức Demographia đã so sánh giá nhà dựa vào mức lợi tức ở các quốc gia Úc Đại Lợi, Canada, Hồng Kông, Ái Nhĩ Lan, Nhật, Tân Tây Lan, Tân Gia Ba, Anh và Hoa Kỳ.
Theo sự nghiên cứu này, thì giá nhà ở Hồng Kông cao gấp 15 lần so với lợi tức trung bình của cư dân trong thành phố. Gía nhà ở Vancouver cao gấp 10 lần số lợi tức trung bình của một cư dân.

Cũng theo tổ chức Demographia, thì những nơi mà giá nhà ở mức “mua được” khi chỉ cao bằng ba lần mức lợi tức.

Mười thành phố có gia nhà cao nhất so với mức lương theo thứ tự từ cao xuống thấp là Hồng Kông, Vancouver, San Francisco, Sydney (Úc), San Jose (California), Melbourne, Aukland(Tân Tây Lan), Sandiego, Los Angeles.

Leave a Reply