Thời Báo Vietnamese Newspaper

Vancouver biểu quyết cấm ống hút nhựa, ly-tách, hộp chứa bằng xốp

Hôm thứ Tư 16-5, một phần trong kế hoạch thực thi chiến lược trước năm 2040 sẽ hoàn toàn không có chất thải (zero-waste 2040 strategy), Hội đồng Thành phố Vancouver (Vancouver City Council – VCC) đã biểu quyết rằng kể từ ngày 1-6-2019 sẽ cấm phân phối các ống hút bằng ngựa, ly-tách, hộp polystyrene (xốp) để đựng thức ăn, đồ uống mang đi.

VCC cũng đã chấp thuận một luật địa phương mới, linh động nhằm giảm thiểu số lượng ly, tách quăng vụt, cũng như các túi nhựa và túi mua sắm bằng giấy được phân phối ở trên toàn thành phố.

Theo luật nói trên, các doanh nghiệp phải lựa chọn một trong 3 giải pháp sau đây:

  • Hoặc phải hoàn toàn không phân phối chúng.
  • Hoặc phải tính một lệ phí bổ sung đối với chúng.
  • Hoặc phải chấp nhận các giải pháp khác (sẽ được đề nghị và đúc kết qua các cuộc tham vấn ý kiến).

Vancouver thông báo cũng sẽ đưa ra một lệnh cấm hoàn toàn đối với các túi và ly, tách xài một lần rồi vụt, nếu các kế hoạch giảm thiểu chúng không dẫn thành phố tới chỗ đạt được tỷ lệ giảm mục tiêu trước năm 2021. Vancouver trù tính sẽ đầu tư vào việc giáo dục nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ để họ chuyển sang sử dụng các bao bì, vật liệu đóng gói…”thân thiện hơn với môi trường”.

Thống kê cho thấy mỗi tuần ở Vancouver có 2.6 triệu ly, tách bằng giấy có viền bằng plastic và 2 triệu túi nhựa đã bị quăng vụt trong các bãi rác.

Comments are closed.

error: Content is protected !!