Thời Báo Vietnamese Newspaper

Ước tính vật giá tăng giảm ở B.C. năm 2019

Các chuyên gia kinh tế của B.C. vừa đưa ra những ước tính về các chi phí mà cư dân tỉnh bang này sẽ phải trả trong năm 2019.

Theo các ước tính này, giá thực phẩm, giá vé các phương tiện đi lại công cộng, và bảo phí xe hơi ở B.C. sẽ tăng.

Thực phẩm

Theo Canada’s Food Price Report, một phân tích độc lập được các nhà nghiên cứu thuộc các đại học Canada đưa ra, thì giá thực phẩm có thể sẽ tăng tới 3.5%. Theo đó, chi tiêu hằng năm cho thực phẩm của một gia đình trung bình 4 người sẽ tăng thêm $411, lên khoảng $12,157 cho toàn năm 2019. Ngược lại, giá thịt và giá hải sản sẽ giảm vì nhu cầu sẽ giảm khi mà người dân sẽ tiêu dùng nhiều hơn các loại protein có gốc thực vật.

Các nhà nghiên cứu khẳng định đã xem xét nhiều yếu tố nhằm xác định giá thực phẩm có thể sẽ thay đổi như thế nào, từ thời tiết, môi trường bán lẻ, cũng như những thay đổi sẽ diễn ra tại các công ty xử lý và chế biến thực phẩm,…cho đến các sở thích của người tiêu dùng.

Bảo phí xe hơi

Nếu như được sự chấp thuận từ Ủy ban Tiện ích B.C. (B.C. Utilities Commission), các mức bảo phí xe hơi cơ bản do Công ty Bảo hiểm Tỉnh bang B.C. (ICBC) đưa ra sẽ tăng 6.3%, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-4-2019, theo đó bảo phí xe hơi trung bình sẽ tăng khoảng $60/năm. Bảo phí y tế tỉnh bang MSP (Medical Services Plan) trong năm 2019 thì vẫn sẽ như cũ sau khi đã được cắt xuống phân nửa rồi trong năm 2018, để trong năm 2020 bảo phí này hằng tháng sẽ bị loại bỏ.

Giá phương tiện đi lại công cộng

Giá phà do Công ty Phà B.C. (BC Ferries) quy định vẫn sẽ ở mức hiện tại cho năm 2019 và cả cho năm 2020 sau những mức cắt giảm đã được thực hiện rồi trong năm 2018 cho 21 tuyến phà giữa các đảo và tuyến phía bắc, kể cả tuyến phà Horseshoe Bay – Langdale. Theo đó, một hành khách đi lại bằng phà giữa Tsawwassen và Swartz Bay từ 12 tuổi trở lên sẽ chỉ trả $17.20 như hiện tại. BC Ferries xác nhận trong mùa xuân 2019 sẽ giảm giá phà giữa Đảo Vancouver và thành phố Vancouver trong suốt những giờ không phải là giờ cao điểm.

Giá vé giao thông công cộng đường bộ của TransLink sẽ tăng khoảng 5-10 xu. Đây là một phần trong kế hoạch của công ty này sẽ tăng mỗi năm cho đến năm 2026. Giá vé “regular, 1 vùng dành cho người lớn” (adult regular one-zone) sẽ tăng từ $2.95 lên $3.00 kể từ 1-7-2019, trong khi giá vé “concession, one-zone” sẽ tăng từ $1.90 lên $2.00, và giá của thẻ tháng dành cho người lớn (adult monthly pass) sẽ tăng từ $95 lên $98. Bên ngoài vùng Lower Mainland, B.C. Transit – tức công ty điều hành dịch vụ xe buýt cho 130 cộng đồng trong đó có thủ phủ Victoria, xác nhận cho đến giờ họ vẫn chưa có kế hoạch tăng giá vé cho năm 2019.

Giá gas và giá điện

Công ty FortisBC xác nhận sẽ không tăng giá điện trong năm 2019. Giá điện vẫn sẽ như các mức đã được áp dụng kể từ năm 2017. Trong năm 2019, FortisBC chỉ tăng giá khí tự nhiên trung bình thêm khoảng $68/khách hàng. Các biểu giá điện của Công ty Điện lực B.C. (BC Hydro) thì vẫn sẽ tiếp tục như cũ ít nhất là cho đến tháng 4-2019.

Thuế thổ trạch

Thuế thổ trạch ở Metro Vancouver sẽ tăng trung bình $28. Mục đích tăng là để có tiền mà chi trả cho các dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt, xử lý cống rãnh và xử lý chất thải rắn. Thuế thổ trạch ở Vancouver cụ thể sẽ tăng 4.5%, ở Surrey sẽ tăng 2.9% cho năm 2019 và cho mỗi năm trong suốt 4 năm tới, trung bình sẽ tăng thêm khoảng $60/năm.

Comments are closed.

error: Content is protected !!