Tự bán thận mua iPhone và bây giờ nằm liệt giường.

Hồ Nam, Trung quốc: theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 16 tháng giêng, một người Trung quốc hiện nằm liệt giường, sau khi ông ta bán thận kiếm tiền mua điện thoại iPhone khi ông ta còn là một thiếu niên.
Wang Shangkun khi mới 17 tuổi đã làm một quyết định liên quan đến số mệnh, khi đã bán một trái thận, để có tiền mua iPhone.
Sau cuộc giải phẩu chui, tình trạng sức khỏe của anh này trở nên suy yếu vì trái thận còn lại đã không hoàn hảo.
Năm nay anh ta 25 tuổi và hiện nằm liệt giường vì trái thận còn lại đã không còn hoạt động.
Cuộc giải phẩu chui đã gây nhiễm trùng vào trái thận còn lại, khi dụng cụ giải phẩu đã không được khử trùng đúng cách và anh ta không có những săn sóc y tế, sau khi giải phẩu.

Related Stories...