TT Trump đề cử thẩm phán Amy Coney Barrett vào Tối cao pháp viện

Hôm thứ Bảy vừa qua, Tổng thống Donald Trump loan báo bổ nhiệm thẩm phán tòa án phúc thẩm có quan điểm bảo thủ Amy Coney Barrett vào Tòa án Tối cao.

Nếu được chuẩn thuận thay thế thẩm phán có quan điểm tự do Ruth Bader Ginsburg, người qua đời ở tuổi 87 vào ngày 18 tháng 9, bà Barrett sẽ trở thành người phụ nữ thứ năm phục vụ trong Tối cao pháp viện. Với các nghị sĩ đồng Đảng Cộng hòa của ông Trump kiểm soát Thượng viện, gần như chắc chắn bà sẽ được chuẩn thuận, dù phe Dân chủ có thể tìm cách làm cho quá trình này khó khăn nhất có thể.

Bà Barrett, 48 tuổi, được ông Trump bổ nhiệm vào Tòa án Phúc thẩm Liên bang khu vực 7 đặt trụ sở tại Chicago vào năm 2017 và là nhân vật yêu thích của những người bảo thủ tôn giáo, một khối cử tri chủ chốt của ông Trump. Giống như hai người trước được ông Trump bổ nhiệm, Neil Gorsuch vào năm 2017 và Brett Kavanaugh vào năm 2018, bà Barrett đủ trẻ để có thể phục vụ trong nhiều thập niên. Bà Barrett sẽ là ứng viên thẩm phán Tòa án Tối cao trẻ nhất kể từ khi thẩm phán Clarence Thomas bảo thủ được bổ nhiệm khi ông mới 43 tuổi vào năm 1991.

More Stories...