Trợ cấp đại dịch 1,200 Mỹ kim lần nhì, sẽ đến tay người Mỹ vào tháng 8

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 26 tháng 7, Tòa Bạch Ốc và các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa đã đồng ý về một dự luật cung cấp tiền trợ cấp 1,200 Mỹ kim lần thứ nhì cho cư dân Mỹ.
Dự luật này cũng hủy bỏ việc tài trợ thêm $600 tiền bảo hiểm thất nghiệp.
Ngoài số tiền trợ cấp $1,200, dự luật này còn có những tài trợ cho chủ nhân các công ty tiếp tục mướn nhân viên trong thời đại dịch, cũng như những tín dụng thuế cho các nhà tiểu thương và các nhà hàng.
Trong lần trợ cấp thứ nhất, có tên là luật CARES, thì số tiền $1,200 được tài trợ cho những cá nhân có lợi tức trong năm ngoái dưới $75,000 hay tài trợ $2,400 Mỹ kim cho những cặp vợ chồng có số lương dưới $150,000.
Tiền tài trợ sẽ giảm dần cho đến zero khi số lương của người này lên đến $99,000.
Cũng trong lần tài trợ thứ nhất, những trẻ em dưới 16 tuổi phụ thuộc vào gia đình được tài trợ $500.

More Stories...