Trình độ học vấn chung

Nguyễn đạt Thịnh

Sáng kiến ấn định “Trình Độ Học Vấn Chung” (TĐHVC- Common Core) là kế hoạch giáo dục nhằm đạt được cùng một mức hiểu biết cho học sinh mỗi lớp -từ mẫu giáo đến lớp 12- trên hai bộ môn Văn học và Toán học cho toàn thể 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
Sáng kiến này được bảo trợ bởi hiệp hội NGA (National Governors Association-Hiệp Hội Thống Đốc Toàn Quốc) và hội đồng CCSSO (Council of Chief State School Officers – Hội Đồng Các Viên Chức Lãnh Đạo Học Đường); đặc tính của CCSSO là bất vụ lợi và phi chính trị đảng phái.
Mục đích của chương trình TĐHVC là đào tạo những học sinh tốt nghiệp trung học có đủ kiến thức để hoặc theo học đại học, hoặc bước vào thị trường nhân công.
Năm 2004, bản nghiên cứu Ready or Not: Creating a High School Diploma That Counts (Sẵn sàng hay chưa? Nhu cầu tạo giá trị cho Cấp Bằng Tốt Nghiệp Trung Học) nhận định là cả thị trường nhân công lẫn hệ thống đại học đều đánh giá học sinh tốt nghiệp trung học là không đủ khả năng phục vụ doanh nghiệp hoặc bước vào đại học.
Bản nghiên cứu kết luận, “Có thể học sinh và phụ huynh nghĩ là bằng cấp tốt nghiệp trung học mang giá trị kiện toàn mức hiểu biết phổ thông, nhưng thật sự học sinh tốt nghiệp còn thiếu kém rất nhiều,” và nêu lên nhu cầu thiết thực là phải nâng cao trình độ hiểu biết của học sinh tốt nghiệp.
Để đạt được mục đích này, năm 2009 hội NGA triệu tập một toán gồm 5 nhà giáo dục -bà Susan Pimentel và quý ông David Coleman, William McCallum, Phil Daro, Jason Zimba- để soạn ra bản tiêu chuẩn chung cho học sinh mỗi lớp về 2 bộ môn Toán học và Văn học.

BRA200258_local_728x90_A

Kế hoạch TĐHVC được hoàn thành và công bố ngày mùng 1 tháng Sáu 2009, mục đích của TĐHVC là “cung cấp một quan niệm rõ rệt và không thay đổi về trình độ của học sinh, để giáo chức và phụ huynh biết họ phải làm những gì hầu giúp học sinh đạt được tiêu chuẩn chung”. Ngoài ra “những tiêu chuẩn này còn mang tính chất cao hơn, thúc đẩy việc cung cấp cho học sinh kiến thức và khả năng cần thiết để thành công trên bậc đại học, và đáp ứng được với nhu cầu cạnh tranh trong khuôn khổ kinh tế toàn cầu”.
Hai tổ chức NGA và CCSSO giữ bản quyền kế hoạch TĐHVC và kiểm soát việc sử dụng kế hoạch này hầu giới hạn những phó bản viết lại từ kế hoạch gốc; họ ủy thác cho các Nha Giáo Dục tiểu bang thực hiện với 2 điều kiện: một là phải tôn trọng trình độ chung của học sinh, và hai là chỉ được miễn trừ một vài khoản, trong trường hợp áp dụng toàn bộ kế hoạch TĐHVC.
Trong suốt 5 năm vừa rồi, Kế hoạch TĐHVC được 48 tiểu bang chấp thuận, 2 tiểu bang không tham dự -Alaska và Virginia. Tuy nhiên, nhu cầu tranh cử vào tháng 11 này có thể làm nhiều chính khách Cộng Hòa trình bày một quan điểm khác, vì họ cho là TĐHVC (Common Core) mang những tiêu chuẩn chung được áp dụng trên nhiều tiểu bang, có thể khiến chính quyền Liên Bang lấn quyền tiểu bang.
Nhiều chính khách bảo thủ bắt đầu dùng chữ “Obamacore” để chỉ trích việc liên bang hóa việc giáo dục, một quyền hạn của tiểu bang, như họ đã dùng chữ “Obamacare” để chỉ trích chương trình ACA -Affordable Care Act.
Chỉ trích ACA đang trở thành bất ổn, vì con số 8 triệu cử tri đã hội nhập chương trình ObamaCare, và đang hưởng thụ những quyền lợi của chương trình bảo hiểm y tế này -rẻ hơn bảo hiểm y tế tư, và tốt hơn chương trình Medicaid. Chỉ còn 7 tháng nữa là đến tháng 11/2014 bầu cử, thời gian đủ dài để thân chủ nhận thức được là ObamaCare giúp họ và gia đình họ được chăm sóc sức khỏe, thì đảng Dân Chủ -đảng chủ trương ObamaCare- sẽ có thêm 8 triệu phiếu + những lá phiếu của thành viên thành niên trong những gia đình có thẻ bảo hiểm ObamaCare.
Ứng cử viên Cộng Hòa, cần tìm thêm một chương trình Liên Bang khác để thay chỗ cho ObamaCare giúp họ có mục tiêu chỉ trích nền hành pháp Dân Chủ. Nhiều chính khách Cộng Hòa chọn ObamaCore, nhưng nhiều chính khách Cộng Hòa khác không đồng ý.
Trong số những chính khách Cộng Hòa bênh vực TĐHVC có Thống đốc New Jersey Chris Christie, và Cựu Thống đốc Florida, ông Jeb Bush; cả hai cùng là những nhân vật có nhiều triển vọng sẽ ra ứng cử chức vụ tổng thống năm nay.
Một chính khách Cộng Hòa khác cũng đang nhắm thay Obama vào Bạch Cung điều hành quốc sự -nghị sĩ Ted Cruz của Texas; Cruz nói, “Tôi ái mộ ông Jeb Bush, và trên nhiều góc cạnh, tôi thấy ông ta xứng đáng là một lãnh tụ; nhưng riêng về vấn đề TĐHVC, tôi không thích ObamaCore, và không đồng ý với Jeb Bush”.
Hai nghị sĩ Cộng Hòa khác đồng ý với Cruz -ông Rand Paul, bang Kentucky và ông Marco Rubio, bang Florida – hai nhân vật đang được nhắc tới như có thể là những ứng cử viên tổng thống. Ngoài 3 vị này, còn có thêm nhiều chính khách Cộng Hòa khác chống ObamaCore, như thống đốc Mike Pence, bang Indiana; tháng trước Pence ký ban hành luật rút lui ra khỏi chương trình ObamaCore sau nhiều năm áp dụng chương trình này trong những trường học Indiana. Thống đốc Scott Walker, bang Wisconsin, nói ông sẽ tự tạo ra một chương trình giáo dục khác cho Wisconsin. Vị thống đốc thứ ba muốn rút ra khỏi chương trình TĐHVC là ông Bobby Jindal, bang Louisiana; Jindal nói dù quốc hội tiểu bang không chấp thuận, ông cũng tìm cách đi vòng quanh luật lệ để Louisiana không tham dự chương trình này nữa.
Ba vị nghị sĩ và ba vị thống đốc Cộng Hòa chống ObamaCore cho thấy là phong trào này đang lên cao trong giới chính khách bảo thủ. Nguyên cớ chống đối của họ là chủ trương phân quyền, họ không muốn mất quyền kiểm soát của tiểu bang trên địa hạt giáo dục.
TĐHVC không phải là một chương trình Liên Bang, nhưng liên bang chen vào bằng cách tưởng thưởng những nha giáo dục tiểu bang, những học khu của từng quận, áp dụng đúng đắn chương trình TĐHVC, giúp học sinh đạt được trình độ học vấn cao hơn qua những cuộc thi trắc nghiệm gắt gao hơn.
Các nghiệp đoàn giáo viên cũng chống chương trình TĐHVC, vì những cuộc thi trắc nghiệm, ngoài việc trắc nghiệm trình độ kiến thức của học sinh, còn trắc nghiệm cả khả năng giảng dạy của giáo viên. Không ai phủ nhận được một trong những nguyên nhân tạo ra học trò dốt là giáo viên dở.
Jeb Bush nhận xét việc thay đổi lập trường của những chính khách trước đây đã ủng hộ, nay lại chống chương trình TĐHVC là thiếu ngay thẳng chính trị, chống báng một chương trình giáo dục tốt chỉ vì chương trình này sắp hạng khả năng giáo dục của tiểu bang, và không tưởng thưởng những nha giáo dục tiểu bang không đạt trình độ chung của học sinh toàn quốc -nói cách khác, chống, không dự vào bảng sắp hạng Liên Bang, để không bị liệt vào hạng thấp.

Jeb Bush nói, “tôi không cần phải úp, mở; tôi nói thẳng ra, và ca ngợi những chương trình tốt, tạo tiến bộ cho xứ sở chúng ta.
Cái “ chương trình tốt, tạo tiến bộ cho Hoa Kỳ” mà Jeb Bush nói, là chương trình TĐHVC, nhằm mục đích nâng cao trình độ học vấn của học sinh Hoa Kỳ, thường bị chỉ trích là thấp hơn trình độ của học sinh nhiều quốc gia khác, như Đại Hàn, Nhật, Đức…; và thái độ “thiếu ngay thẳng chính trị” của một số chính khách là rút lui ra khỏi cuộc đua, để không bị thua.
Cái bí quyết để có thể rút lui ra khỏi chương trình Common Core trong danh dự là gán cái tên ông Obama vào chữ Core để chống ObamaCore, như họ đã chống đối trong danh dự chương trình Health Care, khi gọi chương trình này là ObamaCare.
Jeb không nói thái độ “chống đối trong danh dự” là xấu, nhưng chắc chắn ông không ca ngợi, vì ông đã đánh giá thái độ đó là “thiếu ngay thẳng chính trị”.
Một trong những mục đích của khác biệt chính trị là để tạo ra tiến bộ; nhưng chống TĐHVC không tạo tiến bộ mà còn dung dưỡng tình trạng bất lực, vô trách nhiệm trong giáo giới. Các ứng cử viên Cộng Hòa cần tìm một hoặc nhiều mục tiêu khác để tấn công, hầu tạo lập trường tranh cử có giá hơn là tấn công ObamaCare và ObamaCore.

Nguyễn đạt Thịnh

More Stories...