Trên một phần ba những người Canadians lấy tiền ra khỏi quỹ RRSP trước khi về hưu

Ottawa: Như cái tên gọi, quỹ hưu RRSP là quỹ được thiết lập với mục đích cho những người Canadians để dành tiền cho tuổi hưu. Nhưng có hàng chục ngàn người đã lấy tiền ra khỏi quỹ hưu cá nhân, trước khi họ đến tuổi hưu.

Theo kết quả những nghiên cứu của ngân hàng BMO thì 34 phần trăm những người có quỹ hưu RRSP, đã lấy tiền ra trước khi họ đến tuổi hưu.

Cũng theo bản nghiên cứu này, thì lý do hàng đầu của những người lấy tiền ra, là họ cần tiền đặt cọc mua nhà. Những lý do khác nữa là họ dùng tiền trả nợ, dùng tiền để chi dùng hàng ngày, vì số lương lãnh hàng tháng không đủ chi tiêu. Ngoài ra nhiều người cũng phải lấy tiền ra khỏi quỹ hưu cho những trường hợp khẩn cấp như nhà bị lụt, có người thân qua đời,v.v.

Những cư dân sống ở vùng Đại Tây Dương là những người rút tiền ra khỏi quỹ hưu nhiều nhất, trong khi số người ở tỉnh bang Alberta là những người rút tiền ra khỏi quỹ hưu ít nhất.

Theo luật, một người có quyền rút ra tối đa 25 ngàn dollars để trả tiền down mua nhà, và tối đa 20 ngàn dollars để trả tiền học phí đại học. Nhưng những số tiền mượn này phải trả lại cho quỹ sau đó.

Tin tức khác...

Đăng ký nhận tin tức qua email