Trên 4 triệu người Mỹ nhiễm vi rút, nhiều bệnh viện ở Mississippi thiếu giường cho bệnh nhân..

New York: Tính đến ngày thứ sáu 24 tháng 7, trên toàn thế giới có trên 15.5 triệu người bị nhiễm COVID-19 và có trên 644 ngàn người chết.
Hoa Kỳ là nước đứng đầu thế giới với trên 4.05 triệu người nhiễm và trên 144 ngàn người chết.
Trong những ngày qua số người nhiễm và chết ở các tiểu bang Hoa Kỳ vùng nam và tây đã gia tăng rất nhanh.
Trong ngày thứ năm 23 tháng 7, đã có 173 người chết vì vi rút ở tiểu bang Florida và đây là con số kỷ lục của số người chết vì COVID-19 trong 1 ngày ở tiểu bang này.
Trong 1 ngày thứ năm 23 tháng 7, có trên 1 ngàn người chết vì vi rút ở Mỹ mà trong số này có trên 500 người chết ở ba tiểu bang Florida , Texas và Calidornia.
Tại nhiều bệnh viện ở tiểu bang Mississippi, vì số bệnh nhân bị COVID-19 quá đông, cho nên đã không có đủ giường cho các bệnh nhân mới vào và họ phải nằm tạm ở ngoài hành lang.
Số người nhiễm và chết vì COVID-19 tiếp tục gia tăng nhanh trong những ngày qua.
Trong hôm thứ sáu ngày 24 tháng 7, có trên 1,100 người chết vì vi rút ở Hoa Kỳ, và như thế là trong 4 ngày liên tiếp tính đến hôm thứ sáu, có trên 1 ngàn người chết một ngày ở Mỹ.

More Stories...