Trên 150 các nhà y tế chuyên môn Hoa Kỳ, thúc dục các nhà lãnh đạo Mỹ cho đóng cửa nước Mỹ lần thứ nhì.

Hoa Thịnh Đốn: Trong ngày thứ sáu 24 tháng 7, trên 150 các chuyên gia y tế Hoa Kỳ đã ký vào một bản thỉnh nguyện yêu cầu các nhà lãnh đạo Mỹ cho đóng cửa nước Mỹ lần thứ nhì, để ngăn ngừa đại dịch.
Tính đến ngày thứ sáu, nước Mỹ có trên 4 triệu người nhiễm và có trên 144 ngàn người chết vì COVID-19.
Bản thỉnh nguyện của các chuyên gia nói là, với tình hình tiếp tục suy đồi như hiện nay, sẽ có tổng cộng trên 200 ngàn người Mỹ đã và sẽ chết vì vi rút ở Hoa Kỳ tính đến ngày 1 tháng 11, vì tại nhiều tiểu bang người ta chen lấn uống rượu ở các quán rượu, đi cắt tóc, ngồi ăn uống trong nhà hàng, đi xâm người, đi đấm bóp..
Trên 150 các chuyên gia y tế, các nhà khoa học đã viết trong thỉnh nguyện thư là ” cách tốt nhất cho Hoa Kỳ là không mở cửa quá sớm, để có thể cứu được càng nhiều người càng tốt”.
Bức thỉnh nguyện thư đã được gửi cho tổng thống Trump, thủ lãnh các đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ở quốc hội và cho thống đốc các tiểu bang.

More Stories...