Tổng thống Trump yêu cầu truy thu người bảo lãnh nếu người được bảo lãnh nhận trợ cấp chính phủ

Tổng thống Donald Trump đã loan báo sẽ chỉ thị các cơ quan liên bang thực thi quy định lâu nay yêu cầu những người mở hồ sơ bảo lãnh thân nhân sang Mỹ định cư phải hoàn trả lại chính phủ Mỹ bất kỳ phúc lợi xã hội nào mà người được bảo lãnh thụ hưởng, bao gồm tem phiếu thực phẩm SNAP, chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicaid, hay chương trình bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em CHIP.
Văn kiện hướng dẫn của Tổng thống ghi rõ: “Những người bảo trợ tài chính cam kết hỗ trợ tài chính cho một người từ bên ngoài được bảo lãnh vào Mỹ, trong trường hợp người được bảo lãnh xin hay nhận các phúc lợi công thì người bảo trợ tài chính phải hoàn thành cam kết của họ theo luật định.”
Bản hướng dẫn này muốn siết chặt luật cải tổ trợ cấp xã hội năm 1996 mà Tòa Bạch Ốc cho là chưa được thực thi nhất quán. Điều luật đó yêu cầu người bảo lãnh ký giấy tờ cam kết chịu trách nhiệm về các nhu cầu tài chính của người được bảo lãnh và nếu người được bảo lãnh lãnh bất kỳ chương trình trợ cấp xã hội nào, người bảo lãnh phải hoàn tiền lại cho chính phủ. Nếu người bảo lãnh không thể chi trả, khoản nợ đó sẽ được chuyển sang cơ quan chuyên truy thu nợ nần.
Tổng thống Trump chỉ thị chính quyền của ông, trong 90 ngày kể từ hôm ký bản hướng dẫn hôm 23/5, phải đề ra các khung quy định để quyết định người bảo lãnh nào cần phải hoàn trả cho chính phủ liên bang những khoản mà chính phủ đã chu cấp cho những người được bảo lãnh mà nhận trợ cấp công. Nếu người bảo lãnh không trả đúng kỳ hạn, họ sẽ mất khả năng bảo lãnh, nghĩa là hàng ngàn gia đình có thể bị chia cắt.
Theo luật định trước nay, người bảo lãnh phải có trách nhiệm tài chính với người được bảo lãnh trong 10 năm đầu hoặc tới khi người được bảo lãnh có quốc tịch Mỹ.
Kế hoạch của Tổng thống Trump tăng cường thực thi luật này được xem là nhằm hạn chế nhập cư hợp pháp dựa theo các mối quan hệ gia đình gây ra gánh nặng cho xã hội Mỹ mà chú trọng đến nhập cư dựa theo ‘năng lực’ và sự ‘xứng đáng’.
Đối với những người đang chờ đợi bảo lãnh người thân qua Mỹ thì đề nghị này sẽ ‘công bằng hơn’ khi những người đứng ra bảo lãnh thân nhân sẽ được hoàn tiền thuế hàng năm một cách phù hợp.
Báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật, và Y học Quốc gia Hoa Kỳ cho biết năm 2017 có 5,5% gia đình nhập cư có trẻ em đã nhận được hỗ trợ tiền mặt so với 6,3% gia đình bản xứ; 4% hộ nhập cư sử dụng trợ cấp nhà ở so với 5% gia đình bản xứ; và khoảng 46% gia đình nhập cư dùng bảo hiểm sức khỏe Medicaid so với 34% gia đình bản xứ.

More Stories...