Tổng thống Trump muốn trì hoãn cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ?

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ năm ngày 30 tháng 7, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói là ông muốn trì hoãn lại cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11, cho đến khi” mọi người có thể an toàn mà đi bầu tổng thống”.
Theo những tiên đoán của ông thì cuộc bầu cử bằng thư gửi đến, không trực tiếp đi bầu vì đại dịch,sẽ là “cuộc bầu cử không chính xác và gian lận nhất trong lịch sử”
Theo nhận định của nhiều bình luận gia thì chưa có chứng cớ nào cho thấy là việc bầu cử bằng thư gửi đến là không chính xác và gian lận?
Ngoài ra theo kết quả của những cuộc thăm dò dân ý mới đây cho thấy là tỷ lệ mà số người ủng hộ ông Joe Bidden nhiều hơn số người ủng hộ ông Trump đến hai chữ số ( double digits) tức là trên 10 phần trăm.
Nhiều bình luận gia thời cuộc lo ngại là tình hình chính trị, kinh tế, sức khỏe ở Hoa Kỳ sẽ còn những nguy hiểm vì những cản trở của ông Trump.
Những tin tức loan báo về dự tính trì hoãn cuộc bầu cử của ông Trump đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ sút giảm nặng nề: chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ sút giảm trên 500 điểm vào lúc 10 giờ sáng hôm thứ năm ngày 30 tháng 7.

More Stories...