Tỉnh bang Alberta sẽ mất đi 31 ngàn công ăn việc làm về ngành xây cất

Calgary: Theo những tiên đoán của tổ chức BuildForce Canada vừa công bố thì trong thời gian sắp tới, tỉnh bang Alberta sẽ mất đi khoảng 31 ngàn công ăn việc làm về ngành xây cất.

Sự xuống giá của giá dầu thô, dẫn đến sự suy thoái trong ngành kỹ nghệ khai thác dầu cát, đã ảnh hưởng đến các ngành kỹ nghệ khác, nhất là ngành kỹ nghệ xây cất nhà cửa ở tỉnh bang này.

Công ăn việc làm không có, số người di chuyển sang tỉnh bang khác ngày một đông, khiến cho nền kỹ nghệ xây cất ở đây cũng lâm vào tình trạng suy thoái.

Tin tức khác...

Đăng ký nhận tin tức qua email