Tin vui: Chỉ có 6 người bị nhiễm COVID-19 ở Toronto

Toronto: Một tin vui vừa được loan báo trong hôm thứ ba ngày 28 tháng 7 ở vùng thủ phủ Toronto.
Bà bộ trưởng y tế tỉnh bang Ontario, bà Christine Elliott cho biết là trong vòng 24 tiếng đồng hồ trước đó, tại tỉnh bang Ontario chỉ có 111 người nhiễm COVID-19 và tại thành phố Toronto chỉ có 6 người bị nhiễm: một sự sút giảm kỷ lục.
Trong bốn ngày liên tiếp kể từ ngày thứ sáu, số người nhiễm ở tỉnh bang Ontario đã giảm xuống dưới mức 200 người: 195 ca trong ngày thứ sáu, 138 người trong ngày thứ bảy, 137 trong ngày chúa nhật và 111 trong ngày thứ hai.
Trong hôm thứ hai có 4 người chết vì vi rút ở tỉnh bang Ontario. Chỉ còn 96 bệnh nhân phải nằm bệnh viện, và có 31 người phải nằm trong khu cấp cứu khẩn cấp và 18 người trong khu cấp cứu này cần máy trợ thở.
Có những hy vọng là ngày mai thứ tư 29 tháng 7, thủ hiến Ford sẽ công bố cho vùng đại thủ phủ Toronto gồm các thành phố Toronto, Mississauga và Brampton sẽ được mở cửa giai đoạn 3.

More Stories...