Tiểu bang California qua mặt New York, trở thành nơi có nhiều người nhiễm COVID-19 nhất.

Miami: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 24 tháng 7, tổng số người nhiễm COVID-19 ở tiểu bang Florida đã lên đến 414,511 người, cao hơn con số người nhiễm vi rút ở tiểu bang New York, là tiểu bang một thời là trung tâm ổ dịch ở nước Mỹ: số người nhiễm vi rút ở tiểu bang New York tính đến ngày thứ sáu là 411,200 người.
Tiểu bang California đã vọt lên dẫn đầu Hoa Kỳ về số người nhiễm là trên 440 ngàn người.
Trong khi tiểu bang Texas đứng hàng thứ tư ở Mỹ với số người nhiễm là 380,554 .
Dư luận cũng cho rằng, những cách thử nghiệm vi rút ở Mỹ quá.. lạc hậu nếu so với cách thử nghiệm ở các quốc gia khác như Nam Hàn.
Tại Nam Hàn, kết quả của các cuộc thử nghiệm vi rút có thể biết trong vòng vài tiếng đồng hồ, trong khi tại Mỹ, người ta phải chờ cả hai tuần lễ mới biết kết quả. Trong thời gian chờ đợi, người được thử nghiệm có thể lây nhiễm qua những người khác.
Trong khi đó tổng thống Trump đã hủy bỏ dự định tổ chức cuộc hội nghị của đảng Cộng Hòa tại thành phố Jacksonville, tiểu bang Florida vì vi rút.

More Stories...