Thời Báo Vietnamese Newspaper

Thu hồi các bịch tôm nấu sẵn vì nghi nhiễm vi khuẩn

Loblaw Companies Ltd. hôm thứ Sáu 2-3 xác nhận đang cho thu hồi một số bịch tôm nấu/luộc sẵn vi nghi chúng có thể đã có sự “hiện diện của một số con tôm sống (raw shrimp) và những con tôm sống đó có thể chứa một số vi khuẩn có hại”.
Theo Cơ quan Kiểm tra Thực phẩm Canada (Canadian Food Inspection Agency – CFIA), thì số bịch tôm nói trên đang được bán ra trên toàn quốc trong các tiệm do Loblaw làm chủ, như Fortinos, No Frills, Real Canadian Superstore, Dominion và Provigo. Chúng được đóng sẵn trong các bịch trọng lượng 300 gram. Mã số UPC và mã sản phẩm của những bịch này tuần tự là 0 60249 00927 1 và 018 OC 20: PM AP.
CFIA khuyên người tiêu dùng nào đang có những sản phẩm nói trên hãy quăng chúng đi, hoặc trả chúng lại cho cửa tiệm đã bán. Lệnh thu hồi do chính Loblaw đưa ra, chưa có trường hợp ngã bệnh nào được ghi nhận. Thông tin thêm về lệnh thu hồi có trên website của CFIA.

Comments are closed.

error: Content is protected !!