Thiếu sinh tố D, mà bị nhiễm COVID-19 thì dễ chết

New York: Theo kết quả của các cuộc nghiên cứu của các bác sĩ điều trị ở các bệnh viện thành phố New York, thì có những liên quan giữa việc thiếu sinh tố D và số tử vong vì COVID-19.
Các bác sĩ thấy là những bệnh nhân bị nhiễm vi rút mà còn thiếu sinh tố D nữa thì không có khả năng chống cự với loài vi rút.
Bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc viện ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ cũng xác nhận sự quan trọng của sinh tố D, là nếu thiếu sinh tố D thì dễ bị nhiễm trùng và hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể yếu kém.
Chính bác sĩ Fauci cho biết là ông cũng uống thêm sinh tố D hàng ngày.
Nhưng làm thế nào mà một người có thể biết là họ thiếu sinh tố D?
Sinh tố D cũng còn được gọi là sinh tố “mặt trời” và những người bị thiếu sinh tố D thường là những người sống ở xứ lạnh, thiếu ánh nắng nhất là trong những ngày đông. Sinh tố D cũng có nhiều ở trong các loại thực phẩm như các loại cá tuna, salmon, mackerel, nấm và sữa.
Muốn biết thiếu sinh tố D hay không thì phải xin bác sĩ gia đình cho đi thử máu. Cũng theo kết quả của những cuộc nghiên cứu thì 35 phần trăm những người lớn và 50 phần trăm những hài nhi ở Hoa Kỳ bị thiếu sinh tố D.

More Stories...