Thị trưởng Houston đề nghị một ngân sách “eo hẹp” để bù đắp thâm thủng

Thị trưởng Sylvester Turner trong ngày thứ Ba vừa qua đã đề nghị một số những giải pháp nhằm bù đắp mức thâm thủng 179 triệu Mỹ-kim trong ngân sách cho tài khoá của năm tới bằng cách sử dụng ngân khoản trong quỹ tiết kiệm của thành phố, cộng với việc loại bỏ khoảng 67 chức vụ đang bỏ trống và sa thải khoảng hơn 300 nhân viên của thành phố.
Nói chung, kế hoạch này sẽ cắt bớt khoảng 36 triệu Mỹ-kim trong ngân sách tổng cộng của các sở và văn phòng trực thuộc chính quyền Houston, và trích ra số tiền 116 triệu Mỹ-kim từ quỹ tiết kiệm, một điều mà ông Turner nói rằng chúng ta có thể làm được vì ngân sách của thành phố cho tài khoá năm 2019 đã có kết toán thặng dư hơn dự tính ban đầu. Ngân sách cho tài khoá mới sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7.
Đây là kế hoạch ngân sách hàng năm được đưa ra lần sau cùng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông kéo dài trong 4 năm, ông Turner nói rằng bộ tham mưu của ông đã duyệt xét tất cả các chi phí điều hành của mọi sở và văn phòng của thành phố để có thể cắt giảm và loại bỏ mọi thặng dư và chi tiêu không cần thiết. Ông nhắc lại rằng khi mới bắt đầu nhậm chức, ông đã nói đến việc cần phải chia sẻ mọi sự hy sinh; và giờ đây chúng ta vẫn phải tiếp tục nói đến việc sự hy sinh phải được san sẻ đồng đều với mọi người. Như thế thì mọi người đều phải cùng gánh vác trách nhiệm trong vụ này.
Trong số những hy sinh đó, có cả việc phải sa thải những lính cứu hoả và các lớp tân khoá sinh cứu hoả cùng với nhiều công chức thuộc các sở khác. Tất cả những người này đều đã nhận được giấy thông báo sa thải 60 ngày trước đó sau khi hội đồng thành phố đã biểu quyết hồi tháng trước. Ông Turner nói rằng phần lớn của việc gia tăng ngân sách kỳ này là phí tổn của Đề Luật B do cử tri Houston đã bỏ phiếu chấp thuận hồi cuối năm ngoái, quy định nâng cao tiền lương của lính cứu hoả ngang bằng với các cảnh sát viên.
Trong ngân sách hàng năm của thành phố, các chi tiêu cho mục tiêu an ninh công cộng chiếm tỉ lệ đến 58%. Kế hoạch này sẽ được đưa ra thảo luận và biểu quyết trong phiên họp của hội đồng thành phố vào ngày 5 tháng 6 sắp tới.

More Stories...