Thị trường địa ốc ở Montreal là nơi “nóng” nhất ở Canada.

Montreal: Khi nói đến những nóng bỏng của việc mua bán nhà cửa ở Canada, thì người ta nghĩ ngay đến hai nơi có giá nhà tăng vọt là vùng đại thủ phủ Vancouver và vùng đại thủ phủ Toronto.
Nhưng có biết đâu trong thời đại dịch này, thị trường địa ốc Montreal là nơi nóng bỏng nhất.
Một bản tường trình của công ty địa ốc Century 21 Canada phổ biến trong ngày thứ sáu 28 tháng 8 cho thấy nơi “nóng” nhất ở Canada về việc bán nhà cửa là thành phố Montreal.
Theo bản tường trình thì giá nhà ở thành phố Montreal đã gia tăng mạnh từ năm 2019.
Theo công ty Century 21 thì giá nhà tính theo giá từ bộ vuông ( square feet): giá 1 bộ vuông những căn nhà độc lập ở thành phố Montreal gia tăng 42.14 phần trăm kể từ năm 2019, hay $958 một bộ vuông, giá một bộ vuông những căn nhà townhouse gia tăng 44 phần trăm hay $768 một bộ vuông, giá những căn condos gia tăng 13.55 phần trăm hay $805 một bộ vuông.
Nơi có giá nhà gia tăng cao nhất là ở thành phố New market, tỉnh bang Ontario với giá nhà gia tăng 37.29 phần trăm kể từ năm ngoái 2019, giá nhà ở thành phố Ottawa gia tăng 20 phần trăm.
Tại thành phố Toronto giá những căn condos gia tăng 8.9 phần trăm hay ở mức $1,083 một bộ vuông

More Stories...