Thêm một trận sóng nóng bao phủ vùng đại thủ phủ Toronto

Toronto: Theo những công bố của sở Khí Tượng Canada, thêm một trận sóng nóng bao phủ vùng đại thủ phủ Toronto và vùng Móng Ngựa Vàng ( the Golden Horseshoe) trong ngày chúa nhật 23 tháng 8 và kéo dài cho đến ngày thứ hai đầu tuần.
Vùng đại thủ phủ Toronto bao gồm nhiều thành phố từ Toronto, Mississauga, Brampton.. trong khi vùng Móng Ngựa Vàng là các thành phố nằm dọc theo bờ đại hồ Ontario, từ thành phố Osahwa xuống đến Nigara Falls mà giải đất này hình như cái móng ngựa.
Theo sở Khí Tượng Canada thì nhiệt độ trong ngày chúa nhật lên đến 31 độ C và cộng thêm cái nóng của độ ẩm khiến người ta cảm thấy nhiệt độ ở mức 37 độ C.
Chính quyền thành phố Toronto loan báo là họ sẽ mở cửa 3 trung tâm chống nóng trong thành phố. Những trung tâm chống nóng này sẽ mở cửa vào lúc 11 giờ sáng hôm chúa nhật bao gồm Metro Hall, Mmimico Coronation Club House và Masaryk Cowan Community Recreation Center.
Các trung tâm chống nóng có hệ thống điều hòa không khí và có nước lạnh cung cấp miễn phí cho những người đến chống cái nóng của mùa hè.
Các cơ quan y tế cũng khuyến cáo người ta không nên ra ngoài nắng nếu không bắt buộc.
Những người dễ bị nguy hiểm vì sóng nóng là những người lớn tuổi, những người có bệnh mãn tính, những phụ nữ mang thai.
Ngoài những trung tâm chống nóng, thành phố Toronto còn có 47 trung tâm giải trí cộng đồng, 72 chi nhánh thư viện cũng là những nơi mở cửa để giúp người ta tránh nóng.

More Stories...