Thẩm phán liên bang cho phép trở lại cách thức bỏ phiếu thẳng cho toàn đảng tại Texas

Chỉ còn hai tuần nữa là thời hạn đi bầu sớm sẽ bắt đầu tại Texas, và mới đây một thẩm phán liên bang là bà Marina Garcia Marmolejo vừa đưa ra một phán quyết gây bất ngờ lớn: đó là cho phép thể thức bầu “straight party” tại Texas, tức là cử tri có thể chỉ cần bấm nút lựa chọn một lần trên lá phiếu để bầu chọn cho tất cả ứng viên cùng một đảng, thay vì phải lựa chọn và điền khuyết cho từng chức vụ riêng biệt.

Tuỳ theo góc nhìn của mỗi người, cách thức bỏ phiếu kiểu này có thể được ủng hộ hay chống đối. Nhiều chuyên gia cho rằng nó không là phương thức tốt nhất cho cử tri vì mỗi đảng phái đều có những ứng viên tốt và xấu và cử tri nên lựa chọn từng người cho từng chức vụ riêng biệt. Nhưng phe nào đang chiếm lợi thế đa số tại một tiểu bang lại ưa thích vì nó giúp cho phe mình dễ có thêm người đắc cử và củng cố thêm cho đảng mình. Trước đây phe Cộng Hoà chiếm đa số tại Texas nên ủng hộ điều này, nhưng trong những năm gần đây lại gặp bất lợi lớn, nhất là tại những thành phố lớn đông dân với đa số theo phe Dân Chủ, cách thức bỏ phiếu này đã khiến cho hầu hết các viên chức Cộng Hoà đều bị đại bại như đã xảy ra ở Harris County.

Lập luận của quan toà trong phán quyết lần này là nguy cơ và rủi ro của dịch bệnh Covid-19. Nhiều viên chức bầu cử và những người nộp đơn yêu cầu tại toà nói rằng thủ tục lựa chọn gần cả trăm chức vụ khác nhau trên lá phiếu có thể khiến cử tri phải mất ít nhất là 15 phút, khiến cho hàng người đứng chờ phải kéo dài hơn, vô tình gia tăng mức rủi ro lây nhiễm. Dĩ nhiên, các viên chức phe Cộng Hoà đã phản đối và chắc chắn sẽ nộp đơn kháng cáo. Toà Thượng Thẩm số 5 tại New Orleans là nơi sẽ xét xử vụ này lại được xem như là nơi có đa số các thẩm phán theo khuynh hướng bảo thủ, và có thể sẽ đảo ngược phán quyết này.

More Stories...