Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tham nhũng là “từ của năm” ở Brazil

“Tham nhũng” được công nhận là “từ của năm” ở Brazil vì nó phản ánh đúng nhất tình hình diễn ra trong năm 2017 ở đất nước Nam Mỹ này. Đó là kết quả cuộc thăm dò dư luận nhiều vòng do hãng Cause thực hiện.
Trong cuộc thăm dò dư luận vòng chung khảo, từ “Tham nhũng” được 37% những người được hỏi ý kiến chọn lựa. Chiếm vị trí thứ 2 là từ “Xấu hổ” (26%) và thứ 3 là từ “Khủng hoảng” (18%). Những từ còn lại được chọn lựa là “Căng thẳng” và “Thay đổi”.
Theo nhận định của giới phân tích, kết quả này đã phản ánh tâm trạng bi quan của đông đảo người dân Brazil.

Comments are closed.

error: Content is protected !!