Nghe Thời Báo Radio bằng Iphone, Ipod, Ipad

Để nghe Thời Báo Radio bằng Iphone hay Ipad dùng ứng dụng iOS của hãng Apple (muốn không phải trả tiền cho data nếu dùng cell phone cần tắt option này chỉ dùng wifi).

Cần phải download Thời Báo radio app. như sau:
1 – Download “thoibao radio” app từ iTunes Store của Apple (hình 1a,2a) sau khi download xong Thời Báo radio shortcut sẽ được thêm vào màn hình.(hình 3a)
2 – Mở Thời Báo Radio app (hình 3a). Sẽ nghe được Thời Báo Radio ngay (hình 4a và 5a)

Những lần sau chỉ cần mở Thời Báo Radio app, là đã có thể nghe được đài Thời Báo.

image05image06image07image08image09