Nghe Thời Báo Radio bằng các thiết bị Android

Để nghe Thời Báo Radio bằng các cell phone hay tablet dùng ứng dụng Android của các hãng Samsung, HTC, LG…: (muốn không phải trả tiền cho data nếu dùng cell phone cần tắt option này chỉ dùng wifi).

Cần phải download Thời Báo radio app. như sau:

1 – Download “thoibao” app từ Play Store hay Google Play (hình 1b,2b và 3b) sau khi download xong Thời Báo radio shortcut sẽ được thêm vào màn hình.(hình 4b)
2 – Mở Thời Báo Radio app (hình 4b). Sẽ nghe được Thời Báo Radio ngay (hình 5b)

Những lần sau chỉ cần mở Thời Báo Radio app, là đã có thể nghe được đài Thời Báo

image00image01 image02image03image04