Thời Báo Vietnamese Newspaper

SPCA kêu gọi bảo vệ động vật nuôi ở trang trại

Tổ chức Bảo vệ động vật SPCA Montréal muốn bảo đảm vấn đề bảo vệ động vật là một ưu tiên đối với bất kỳ chính đảng nào thắng trong cuộc bầu cử mùa thu sắp tới.

Hôm thứ Hai 6/8, nhóm này tung chiến dịch dán bích chương trong và chung quanh thành phố để nâng cao hiểu biết của công chúng về công việc chăn nuôi tiêu chuẩn, trong đó có biện pháp thiến động vật không gây mê.

Sophie Gaillard thuộc SPCA Montréal cho biết: “Đa số động vật được nuôi để làm thịt đều hầu như không được bảo vệ hợp pháp. Có một luật thông qua năm 2015 và chúng tôi cũng công nhận động vật là những sinh vật có cảm giác trong Bộ Dân luật Québec. Tuy nhiên điều đó không giúp gì cho những súc vật nông trại tiếp tục bị đối xử như những sản phẩm thuần túy”.

SPCA nói họ muốn thấy tỉnh bang có những luật lệ về việc đối xử với súc vật nông trại.

Gaillard cho biết: “Đa số động vật nuôi làm thịt được nuôi trong một hệ thống chuồng trại tù túng, trong những không gian rất nhỏ. Phần lớn cuộc sống, chúng không thể xoay trở thoải mái. Chúng chịu đựng những biện pháp có hệ thống như cắt đuôi, thiến, bẻ răng… mà không có thuốc mê”.

Nhóm dự định yêu cầu 4 chính đảng phải có những kế hoạch liên quan đến đời sống động vật.

Gaillard nói: “Chúng tôi khuyến khích công chúng ủng hộ yêu cầu của chúng tôi và tạo áp lực với chính phủ mới”.

Gaillard thúc giục mọi người vào website của nhóm để viết cho 4 chính đảng “yêu cầu họ cam kết làm điều gì đó để ít nhất bảo đảm mức chăm sóc tối thiểu cho các động vật nông trại trong tỉnh bang Québec”.

Comments are closed.

error: Content is protected !!