Số nhà bán được ở thành phố Vancouver sút giảm 42.5 phần trăm.

Vancouver: theo bản tin của hội đồng địa ốc vùng đại thủ phủ Vancouver thì có những dấu hiệu cho thấy nền kỹ nghệ địa ốc ở vùng đại thủ phủ này đã chậm bước tiến.
Trong tháng 11, số nhà bán được trong vùng đại thủ phủ Vancouver là 1,608 căn nhà, sút giảm 42.5 phần trăm so với số nhà bán được trong vùng đại thủ phủ trong tháng 11 năm ngoái.
Số nhà bán được trong tháng 11 năm nay ở vùng đại thủ phủ Vancouver cũng xuống thấp đến mức thấp nhất kể từ thời có cuộc đại suy thoái kinh tế vào năm 2008.
Trong khi đó số nhà đăng bảng bán ở vùng đại thủ phủ gia tăng 40.7 phần trăm so với số nhà đăng bảng bán 1 năm trước đó: lý do là số người muốn mua nhà ở vùng đại thủ phủ đã sút giảm.
Giá trung bình một căn nhà độc lập trong vùng đại thủ phủ là 1.5 triệu dollars, sút giảm 6.5 phần trăm so với giá 1 năm trước.
Giá trung bình một căn condos là $667,800, giá tăng 2.3 phần trăm trong vòng 1 năm.
Vùng thủ phủ Vancouver là nơi có giá nhà mắc nhất Canada và là nơi hiếm người có khả năng mua nhà, trừ những người ngoại quốc giầu có, muốn di dân qua sinh sống ở Canada.

More Stories...